Medaillen: Harry Maximilian Buchberger

Buchberger, Harry Maximilian: Jahresmedaille Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte 1980
[1980]

Buchberger, Harry Maximilian: Friedrich II.
[1986]

Buchberger, Harry Maximilian: Herbert Rittmann
[1990]

© 2011 - 2020 Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst e.V.